~MainosAvain~

Seppo Weckman
seppo.weckman@formlek.fi
050 5549 149

MainosAvain-formaatti

MainosAvain-formaatti koskee tietoverkoissa tapahtuvaa tiedon dynaamista linkitystä ja rakenteisuutta hyödyntäen hakukoneita ja suojattuja sanoja, symboleja, ikoneja ts. tavaramerkkejä. Semanttisia hakukoneita ja ontologiaa on tutkittu ja määritelty jo kauan. Niiden lopullista läpimurtoa ei ole tapahtunut, koska määrittelyt ovat tehty liian tiukoiksi ja kattaviksi eli vaikeiksi omaksua. Lisäksi eri 'standardeja' ei useinkaan voida käyttää samanaikaisesti. Näin niiden sovellutuksista tulee kalliita. MainosAvain-formaatissa tiedon upottaminen rakenteisiin tehdään uudella tavalla.

MainosAvain -formaatti perustuu yksinkertaisiin menetelmiin. Näin ollen myös niille tehdyt palvelut ovat edullisia. Formaatin määrittelyt perustuvat rajapinta-määrityksiin, jolloin sovellutusten sisäiset toiminnot voivat olla vapaamuotoisia ja näin formaatti luo mahdollisuuden kehittää sisäisiä toimintoja yhä monipuolisimmiksi.

MainosAvain -tunnusrakenne muodostuu yhdestä tai useammasta tavaramerkistä, joita voidaan laajentaa yleissanoilla. MainosAvain -rakenne on eritelty muusta tekstistä korostusmerkein; suositus on ~ eli aaltomerkki (tilde). MainosAvain -tunnuksen yhteydessä yleissanan korostusmerkiksi valitaan merkki, joka hakukoneissa kuuluu haettavien merkkien joukkoon; esim. alaviiva-merkillä '_' sanan alussa tai lopussa tai molemmissa. Alaviiva sopii myös sanojen yhdistämiseen.
Esim. InnoLippu_2009 tai InnoLippu _2009_ tai InnoLippu_uusi_tuote

Käytettäessä useampaa tavaramerkkiä ne lisätään yhteen vastaavasti hakukoneiden hakumerkkeihin kuuluvalla merkillä; suositellaan &-merkkiä ja tavaramerkkien rekisteröintiä.

MainosAvain on suunniteltu toimimaan tehokkaasti sosiaalisen median kanssa. Sillä voidaan laajentua sosiaalisesta mediasta verkossa muodostettaviin virtuaaliryhmiin. Formaattiin kuuluva hakupalvelu on suunniteltu täydentämään hakukoneiden käyttöä. Palvelumuotoisena se ei kilpaile niiden kanssa.

Huomaa korostuksen käytön merkitys painetussa mediassa. Tällä muodolla (esim. aaltomerkki tai alaviiva alussa ja lopussa) kerrotaan käyttäjälle, että kyseessä on sana, jota kannattaa etsiä hakukoneella. Sitä voi tehostaa myös mm. alleviivauksella, värillä, fontin muodolla. Merkkaukseksi voidaan valita myös jokin muu kuin alaviiva-merkki, kunhan merkki sopii hyvin mm. Google-hakuun.

MainosAvain -formaatti tuo tietoverkkoihin myös käyttöjärjestelmistä tutun tiedosto- ja tietuerakenteet. MainosAvain -sanojen sekä yleissanojen järjestyksellä voidaan luoda hierarkkisia rakenteita. Ne voidaan myös yhdistää poluiksi myös erikoismerkeillä, joita yleisimmät hakukoneet eivät huomio mm. : '>', '/', '.'. Oleellista on, että tiedot ovat hajautettu tietoverkkoon esim. kotisivuille, jossa niitä hallitaan MainosAvain -hakusanoilla.

Tiedon esitysmuotojen elementteihin ei tehdä muutoksia vaan käytetään hyväksi niiden attribuuttien arvoja. Tämä sallii, että tyylitiedostoissa voidaan käyttää vapaasti sivun muotoilu-attribuutteja. Lisäksi attribuuttien nimistä voidaan tehdä muutos- ja/tai alias-taulukkoja. Niitä sovitetaan paikalliseen kieleen tai yleisiin standardeihin, kuten ontologiaan. Käyttämällä kommentteja voidaan rakenteellisuutta monipuolistaa.

Tämä rakenteellisuus on enemmän kuin esimerkiksi MicroFormat; tässä hyödynnetään siis mm. funktioita, luokituspolkuja, muutostaulukkoja,...

MainosAvain -formaatin käyttö tuo mahdollisuuden korvata kiinteitä linkkejä dynaamisilla linkeillä. Kun siirretään määriteltyä MainosAvain -tunnusta linkitys muuttuu sen mukana. Menetelmä sallii myös useamman linkityskohteen. Soveltuu hyvin dynaamisiin kohteisiin kuten sesonkituotteet.

MainosAvain formaatti yhdessä hakukoneiden ja joustavan rakenteellisuutensa vuoksi tukee hyvin "tiedon vain kertaalleen tallentamista". Ominaisuus tuo mukanaan mahdollisuuden tiedon erilaisille näkymille. Näin tiedon oikeellisuus hallitaan paremmin.

MainosAvain -formaatti mahdollistaa verkkomedioiden yhteyden muihin medioihin. Se voi tapahtua sähköisen yhteyden lisäksi immateriaalisesti (mielikuvat, tunnelma, tuoksut,..). Esimerkkinä 'Virtuaalinen Ostoskatu', jossa toistuvasti myymälöiden ikkunassa samanlaisin kilvin tuodaan ostoskadun nimi esille, näin 'Virtuaalinen Ostoskatu' jää mieleen.

MainosAvain täydentää hakukone mainontaa, kuten Googlen AdWords.

Paikannusominaisuuksien hyödyntäminen medioiden välisessä linkityksessä on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Tyypillinen käyttö on mobiilisovellutus tai -laite, jossa paikkatieto tallennetaan vain nappia painamalla tai muulla toiminnalla. Tallennettua/merkattua paikkatietoa voidaan käyttää hakukoneissa MainosAvain -tyyppisesti. Tämä mahdollistaa myös hyvin ekologisen logistiikan

 

MainosAvain -formaatin käyttökohteet

Tässä on esitetty on lueteltu muutamia kohteita. Lisätietoa kohteista ja niiden käytöstä: www.mainosavain.fi

  • Virtuaalisten yhteistyöryhmien muodostuksen. Esimerkiksi putkiremonttipalvelun, joka muodostuu useasta eri toimijasta, mutta näkyy asiakkaalle yhtenä toimittajana
  • Virtuaalisten ostoskatujen ja kauppakeskusten ja -ketjujen muodostamisen.
  • Yrityshakemisto -palvelut.
  • Myynti- ja tarjousilmoitukset. Esimerkiksi tietoverkot ja painettu media
  • Kehittyneet verkkokaupat
  • Paikannukseen perustuva linkitys. Esimerkiksi näyteikkunalla oleva informaation on helposti tallennettavissa mobiililaitteeseen.
 
 

MainosAvain -formaatin tunnusmerkit

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että suojatuilla sanoilla ja symboleilla/ikoneilla, so. tavaramerkeillä, sekä yleissanoilla muodostetaan hakukoneiden avulla virtuaalisia ja dynaamisia ryhmiä, jolloin kiinteitä linkkejä ei tarvita. Näin linkitys voi olla myös yksi moneen.

MainosAvain yleissanan yhteydessä on tunnettu siitä, että yleissana korostetaan alaviiva-merkillä tai -merkeillä, joilla myös kerrotaan lukijalle painetussa mediassa tai tuotteessa sekä tavallisen tekstin sisällä/yhteydessä, että kyseessä on MainosAvain -sana, jota voi hakea hakukoneella.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että edellä kuvatulla suojauksella ja yleissanoilla luodaan tietoverkkoon hierarkia-rakenteita ja virtuaaliryhmiä.

MainosAvain -formaatin virtuaaliset ryhmät ovat tunnettuja siitä, että ne ovat joustavasti rakenteellisia sallien normaalin muotoilun, koska perustuvat elementtien attribuuttien arvoihin tai niiden muutostaulukoihin sekä kommnetteihin. Näin ne ovat helposti ylläpidettäviä niitä varten tehdyillä sovellutuksilla

MainosAvain -formaatin rakenteet ovat tunnettuja siitä, että ne tukevat MainosAvain -formaatin ja hakukoneiden avulla "tiedon vain kertaalleen tallentamista". Tämä tarkoittaa objekteja, joita voidaan uudelleen käyttää eri sovellutuksissa. Tällaisia objekteja ovat mm. tuote- ja yrityskortit.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että se liittää yhteen verkkomedian muihin mainonnassa ja informaation jaossa käytettäviin medioihin hyödyntäen mielikuvia sekä paikannustekniikkaa.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että se yhdessä paikannuksen kanssa luodaan paikallisia ja hajautettuja palvelu-, markkinointi- ja myyntijärjestelmiä.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että se soveltuu käytettäväksi tietyin rajoituksin perinteisessä hakukonekäytössä, mutta täydelliseen käyttöön formaatissa on oma rakenenhakupalvelu.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että sen rakennehakupalvelua käyttäen hakutuloksista voidaan muodostaa erilaisia muotoiltuja näkymiä erilaisiin tarpeisiin.

MainosAvain -formaatti on tunnettu siitä, että sen rakennehakupalvelua käyttäen tieto voidaan noutaa yhdestä ja vain yhdestä tietolähteestä. Näin tiedon ajantasaisuus voidaan tarkistaa ja tiedon muuttuessa poistaa tieto hakupalvelusta, huomautaaa muuttuneesta tiedosta ja/tai päivittää muuttunut tieto automaattisesti hakupalveluun.

 

MainosAvain-formaatin tekijänoikeudet omistaa
Seppo Weckman Varputie 3 B 13, Espoo